Brukernavn

Merk at ditt brukernavn er ulikt basert på hvilken etat du er ansatt i. For ansatte i Forsvaret vil brukernavn være FOR-"ditt ansattnummer" (Eks. FOR-12345)

;